Contacten

Informatie over Stichting Horizon

Adres:

J.
Antonissen

Zoutlaan 10

4731 MJ

Oudenbosch

Kamer van Koophandelnummer: 41104331

Bankrelatie: Rabobanknummer: NL88RABO0140755462

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

J.J.B.Antonissen

0165-316579

Secretaris

Y. Aalbregt

Penningmeester

K. van Hoof

Leden

D. RubbensContactadressen

Zwemmen

A.Brouwers

0165-316413

Dansen

K.Antonissen

0165-316579

Soos

R.Mulders

0165-317391

Karaoke

K.Antonissen

0165-316579

Avondvierdaagse

J.Antonissen

0165-316579

Ledenadministratie

J.Antonissen

0165-316579